امیرمحمد جدیدی

درباره من

دکتر امیرمحمد جدیدی
image

استادیار گروه آموزشی حرارت ، سیالات و تبدیل انرژی @ دانشکده مهندسی مکانیک

...

محقق گوگل

(1399/10/25)

استنادات

24

h-index

3

i10-index

1

مؤلفین همکار

3

اسکوپوس

(1399/10/28)

استنادات

13

مقالات

2

h-index

2

مؤلفین همکار

3

رزومه

تحصیلات، تجارت، مهارت ها و علایق من

تحصیلات

1379-1384

کارشناسی

علم و صنعت

1385-1387

کارشناسی ارشد

تربیت مدرس

1388-1393

دکتری

تربیت مدرس

تجارب

1391

راه اندازی سامانه پردازش موازی دانشکده مکانیک و بیوشیمی

دانشگاه تربیت مدرس

1397

ساخت دستگاه هواساز دو مرحله ای کم مصرف

شرکت خصوصی

1384-1388

کارشناس واحد R&D

سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی

مهارت ها

تهویه مطبوع و جریان آشفته

پردازش موازی

دینامیک سیالات محاسباتی

اولویت های پژوهشی

انرژیهای تجدید پذیر

جریان آشفته و دینامیک سیالات محاسباتی

تاسیسات و تهویه مطبوع

انتشارات

برخی از دستاورد های پژوهشی و تحقیقاتی
Effect of opening diffuser and return vent location on air quality, thermal comfort and energy saving in desk displacement ventilation (DDV) system
Journal of Heat and Mass Transfer Research(2018)
^امیرمحمد جدیدی*, 9122167024, 9211167015
Investigation in performance of a hybrid under-floor air distribution with improved desk displacement ventilation system in a small office
Applied thermal engineering(2018)
9122167024, 9611168033, ^امیرمحمد جدیدی*
An algorithm based on predicting the interface in phase change materials
IJE International Journal of Engineering(2018)
^امیرمحمد جدیدی*, منصور جدیدی
بررسی تجربی رفتار حدی پدیده کاویتاسیون حول استوانه با اندازه‌های مختلف در تونل کاویتاسیون سرعت بالا
مکانیک سازه ها و شاره ها(2018)
^ایرج جعفری گاوزن*, ^امیرمحمد جدیدی
بررسی عددی اثر تغییر فشار خروجی بر ساختار جریان داخل اجکتور گازی مافوق صوت
بیست و هشتمین همایش بین المللی سالانه انجمن مهندسان مکانیک ایران / ISME2020(2020-05-27)
علی عامری اصل, ^امیرمحمد جدیدی
بررسی تجربی اثر محیط متخلخل بر کلکتور صفحه تخت خورشیدی
بیست و هشتمین همایش بین المللی سالانه انجمن مهندسان مکانیک ایران / ISME2020(2020-05-27)
9511168025, ^امیرمحمد جدیدی
بررسی ترمودینامیکی سیکل سرمایش انبساطی-اجکتوری با اجکتور دو فاز و سیالات متفاوت
بیست و هشتمین همایش بین المللی سالانه انجمن مهندسان مکانیک ایران / ISME2020(2020-05-27)
عباسعلی معلمیان گرجی, 9711168009, ^امیرمحمد جدیدی*
مطالعه تجربی گرمای اتلافی، توان اصطکاکی و تولیدی موتور استرلینگ گاما با منابع حرارتی مختلف
بیست و هشتمین همایش بین المللی سالانه انجمن مهندسان مکانیک ایران / ISME2020(2020-05-27)
سید محمد رضا حسینی مقدم, ^امیرمحمد جدیدی, ^محمد آزادی, سیامک علیزاده
تأثیر جنس بازیاب و دمای کارکردی بر توان ترمزی موتور استرلینگ نوع گاما
دومین همایش ملی موتورهای درونسوز(2019-02-06)
9511168009, ^امیرمحمد جدیدی, ^محمد آزادی*, سیامک علیزاده نیا
مدلسازی نحوه پراکندگی آلودگی در یک مجموعه ساختمان با استفاده از 4 مدل توربولانسی
26 امین همایش بین المللی مهندسی مکانیک(2018-04-24)
9621168005, ^امیرمحمد جدیدی
حل تحلیلی انتقال حرارت بین دو صفحه موازی با نانو سیال مس آب به روش حداقل مربعات
بیست و ششمین همایش سالانه بین¬المللی مهندسی مکانیک ایران، ISME2018(2018-04-24)
9511168025, ^امیرمحمد جدیدی, مهدی آزاد
Investigation in performance of a hybrid personalized ventilation (PV) with under-floor air distribution (UFAD) system
26 امین همایش بین المللی مهندسی مکانیک(2018-04-24)
9122167024, 9211167015, ^امیرمحمد جدیدی
بررسی اثر تعداد دریچه برگشت هوا بر مصرف انرژی، آسایش حرارتی و کیفیت هوا در سیستم توزیع هوای زیرسطحی
25 امین کنفرانس سالانه بین المللی مهندسی مکانیک ایران(2017-05-02)
9511262003, 9111167034, ^امیرمحمد جدیدی*
بهینه سازی مکان دریچه ورودی نسبت به مکان دریچه برگشت در سیستم تهویه مطبوع جابجایی
بیست و پنجمین کنفرانس سالانه بین المللی مهندسی مکانیک(2017-05-02)
9122167024, 9211167015, ^امیرمحمد جدیدی*
مطالعه تحليلي و تجربي منابع حرارتي به منظور بهبود انتقال حرارت به گاز هاي حامل در موتور استرلينگ نوع گاما
حسيني مقدم سيد محمدرضا(تاریخ دفاع: 1398/06/25) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي تجربي اثر محيط متخلخل و پوشش سه جداره در افزايش راندمان كلكتور صفحه تخت خورشيدي
يونسيان محمدحسن(تاریخ دفاع: 1398/11/30) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تحليل تجربي يك كولر تبخيري غير مستقيم بهينه سازي شده
مدرس ثانوي سيدمحمد(تاریخ دفاع: 1399/06/31) ، مقطع : كارشناسي ارشد

طرح درس

طرح دروس و شرح آن
مکانیک سیالات یک   (146 بار دانلود)
رشته : مهندسی مکانیک
ترمودینامیک 1   (321 بار دانلود)
رشته : مهندسی مکانیک
تهویه مطبوع 1   (228 بار دانلود)
رشته : مهندسی مکانیک
هدایت پیشرفته   (209 بار دانلود)
رشته : مهندسی مکانیک , گرایش : تبدیل انرژی

مطالب وبلاگ

اخبار، اطلاعیه ها و...

تماس

در ارتباط باشید

در ارتباط باشید

گروه آموزشی حرارت ، سیالات و تبدیل انرژی، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه سمنان، ایران
am.jadidi@semnan.ac.ir
(+98)2331533342

فرم تماس